Energie vody a její zkoumání

Co vás napadne, když pomyslíte na vodu? Oceány a řeky? Možná déšť nebo voda, kterou pijete každý den. Okolo sedmdesáti procent této planety, kterou nazýváme svým domovem, je pokryto vodou a lidské tělo také tvoří zhruba ze sedmdesáti procent voda. Bez vody bychom nemohli existovat a neexistovala by ani země tak, jak ji známe. Voda je důležitá a nenahraditelná. Mnoho lidí však stále ani netuší, že voda má neuvěřitelnou sílu, energii a je vodičem našich myšlenek a slov. Voda vnímá každou naši myšlenku a rozlévá ji do každé buňky našeho těla... 

Prvním průkopníkem ve zkoumání energií vody a jejich krystalů byl japonský vědec, filosof, pan Dr. Masaru Emoto, který se narodil v Jokohamě (Japonsko) v červenci 1943. Promoval na katedře humanitních a přírodních věd se zaměřením na mezinárodní vztahy na Yokohamské univerzitě. V roce 1986 založil IHM Corporation. V říjnu 1992 získal na Open International University titul doktora alternativní medicíny. Následně se seznámil se systémem mikro-shluků vody v USA a magnetickou rezonancí. To byla cesta k počátku objevování tajemství vody. Podnikl rozsáhlý výzkum vody po celé planetě méně jako vědec, ale více z pohledu originálního filosofa. Nakonec zjistil, že voda nám ukazuje pravou povahu ve formě zmrzlého krystalu. 

Výzkumy a výsledky práce Dr. Masaru Emota zaujaly a ovlivnily mnoho lidí po celém světě. Myšlenka mrazit vodu a fotografovat krystaly vznikla v roce 1994. Od té doby bylo ohledně jeho práce vydáno mnoho knih, které obsahovaly optické zobrazení vodních krystalů a postřehy z jeho výzkumů. 

Proč nás voda tak fascinuje? Od dávných dob je považována za symbol duše a za prvotní látku ve vesmíru. Když voda zmrzne, její molekuly se systematicky spojí a tvoří nukleony. Krystal se stane stabilním, když má uspořádání šestihranu. Pak začne růst a objeví se viditelný krystal. To je přírodní průběh postupu. Pokud je ale vnucena umělá informace, voda není schopna utvořit harmonický hexagonální krystal. Když byly počáteční hypotézy Dr. Masaru Emota potvrzeny fakty, začal zkoumat vodu z jiných úhlů. Jeho experimenty se dařily a zvládal pořizovat solidní obrázky krystalů vody. Zároveň si pokládal otázku: "Vypadají vodní krystaly za různých okolností jinak?"

Výsledky dalších výzkumů překonaly všechna jeho očekávání... Fotografie jasně dokazovaly, že záleží na původu vody (tzn, že buď pochází z přírodního pramene nebo z vodovodního kohoutku v kuchyni), protože její krystaly mají úplně jiný tvar. To byl viditelný důkaz, že ne všechna voda je stejná - reagovala na "zážitky" během své cesty a jejich informaci si uchovala. Voda z pramene tvořila dech beroucí překrásné rovnoměrné šestihrany, zatímco voda z toku vzdáleného od pramene nebo přehrady stěží vytvořila kompletní krystal. U chlorované pitné vody měl šokující destruktivní výsledky - když víte, jak podivuhodné krystaly dokáže přírodní voda vytvořit, je velmi bolestivé vidět vodu, která je takovým způsobem zničena... S ohledem na tyto experimenty můžeme říct, že voda má energii a paměť. Každá molekula nese určitou informaci, a když ji vypijeme, informace v ní obsažená se stane součástí našeho těla. Je proto velmi důležité poznání, že:

„Voda ovlivňuje celý náš život a je jen na nás, jakou kvalitu vody - základ našeho života si zvolíme."

O vodě a jejím působení na lidské tělo se můžete dozvědět z článku "Voda a její působení na lidské tělo na našem Blogu: https://www.newhumanacademy.com/cs/blog/voda-a-jeji-pusobeni-na-lidske-telo

Autorka článku: Alena Čermáková - Spoluzakladatelka a ředitelka New Human Academy z.ú.  

Zdroj: knihy Dr. Masaru Emoto "Zázračná moc vody" a "Zázračná voda"  


Velice si vážíme, že jsme měli možnost potkat se s týmem Dr. Masaru Emota a jejich ochotou udělat nám vzorek krystalů z naší technologie na úpravu vody - jednotky STABFOR®, která jedinečným způsobem navrací poškozené vodě přirozené vlastnosti a energie - více se můžete dozvědět na https://www.newhumansolution.com/cs/doma/stabfor


 Zde jsou ukázky krystalů vody a certifikace: 

Fotografie vody z řádu před úpravou:                     Fotografie vody z řádu po úpravě STABFOR®:

   

   


Certifikace Office Masaru Emoto: