Projekt "Zemědělství bez chemie"

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST pro podnikatele, kteří hledají zajímavé nápady, technologie pro své podnikatelské záměry. 

V současné době máme úspěšně ukončené mnohaleté výzkumy včetně testování v reálných podmínkách "Ekologických, netoxických postřiků pro zemědělství". Jedná se o prodej licencí pro komplexní antimikrobiální ošetření zemědělských plodin při venkovním pěstování na polích a ve sklenících pomocí antimikrobiálně stabilizované vody.

Řešení spočívá v ovlivnění energetických toků v molekule vody pomocí námi vyvinuté  nanotechnologické úpravy včetně udržení této energie ve vlhkém/vodním prostředí dle konkrétní aplikace. Naše know-how spočívající v nanotechnologických řešeních zároveň umožňuje nastavení výsledného působení na určitý druh, skupinu apod. mikroorganismů, čímž se i vnáší postupná mikrobiální rovnováha do biomu v půdě. To ve výsledku umožňuje lepší klíčivost a získávání živin pěstovanými plodinami, návazně lepší výnosy s vyšší kvalitou, ale především postupnou eliminaci všech chorob a zvýšení podílu humusu v půdě.

Základem nabídky jsou tyto druhy aplikací: 

 • zemědělské plodiny pěstované na poli – obilniny, brambory, zelenina a jahody
 • sady – ovocné stromy 
 • skleníkové pěstování – zelenina, bylinky a květiny.

Popis provedených z některých plošných testů na plodinách:  

 • Banánovník (typ Cavendish)
 • Rýže setá (Oryza sativa)
 • Réva vinná (Modrý Portugal, Sauvignon Blanc, Dornfelder) 

Níže uvedené testování jsme prováděli přípravkem na bázi nanočástic oxidů kovů. Testovací přípravek je 100% netoxický, ekologický a v procesu výroby se vytváří jeho nastavení na jednotlivé typy chorob a plodin.

Banánovník (typ Cavendish)

V mnoha zemích znamená tato plodina hlavní zdroj výživy, který se blíží spotřebě až 0,5 kg osoba/den. Základním problémem, výrazně ohrožujícím produkci, jsou choroby. Původní banánovník rostl a plodil v přírodě mezi 15 – 20 lety. V současné době se díky chorobám  pěstování plodin zkrátilo na dobu cca 2 let. Po této době se musí vysadit nové rostliny. Tímto způsobem pěstované plodiny jsou ošetřovány cca 40 chemickými postřiky za rok, mimo květenství. 

Naše testování formou ekologických a netoxických postřiků jsme prováděli v Číně (ostrov Chaj-nan) se zaměřením na původce chorob, především Fusaria a Sigatoka negra. V průběhu 5 měsíců bylo provedeno 20 postřiků na jednoletých plodinách, v rozsahu cca 1 ha (2 800 rostlin) s následujícími výsledky:

 • u 90 % postižených plodin jsme zastavili šíření nákazy
 •  98% nových listů bylo již bez napadení 

Postřik je připraven ke komerčnímu využití.  

Rýže setá (Oryza sativa) 

Patří k nejdůležitějším plodinám a především v Asii je hlavní zemědělskou plodinou. Hlavním problémem při jejím pěstování je kvalita vody a vlhkost, která výrazným způsobem ovlivňuje šíření a účinnost chorob. 

Naše testování formou ekologických a netoxických postřiků jsme prováděli v Číně (ostrov Chaj-nan) se zaměřením na původce chorob, především Fusaria, Rhizoctonia solani a Pyricularia oryzae. V průběhu 3 měsíců byly provedeny 4 postřiky na čerstvých sazenicích a zároveň jsme aplikovali ošetření vody formou nanočástic, v rozsahu cca 0,4 ha s následujícími výsledky:

 • na 97 % vzrostlých rostlin nebyly nalezeny stopy po chorobách
 •  zbylá 3% byla zasažena minimálně

(Pro zajímavost – přilehlá námi neošetřovaná pole vykazovala 40 – 60% napadených rostlin). 

Postřik je připraven ke komerčnímu využití. 

Réva vinná (Modrý Portugal, Sauvignon Blanc, Dornfelder) 

Pro testování vinné révy jsme zvolili různé druhy odrůd, lišících se náchylností k chorobám (Sauvignon Blanc či Dornfelder představují standardní náchylnost, oproti Modrému Portugalu, jenž je známý svou vysokou citlivostí k chorobám).

Naše testování formou ekologických a netoxických postřiků jsme prováděli na Jižní Moravě,  se zaměřením na původce chorob, především padlí, plíseň šedou a ESCA. V průběhu 3 let bylo provedeno průměrně 8 postřiků za rok na 10-ti a víceleté révě, v rozsahu cca 2 ha s následujícími výsledky:

 •  89 % hroznů bylo bez napadení, 5% okrajové napadení, 6% plné napadení (hodnoty jsou uvedeny průměrně za období 3 let)  
 • nebyl zjištěn nový výskyt choroby ESCA

Postřik je připraven ke komerčnímu využití.  

Obchodní příležitosti pro netoxické a ekologické postřiky na výše uvedené plodiny jsou jedinečnou a exkluzivní možností s velmi rychlou návratností investic, dle našich odhadů cca do 9 – 12 měsíců.  

Velmi důležitým faktem, na který nesmíme zapomenout, je schopnost našich produktů výrazně eliminovat dopady chemických postřiků. Jedná se především o kvalitu půdy navozením mikrobiální rovnováhy, kvalitu vod, tím zvýšení účinnosti hnojení a jeho objemové snížení při následném zvýšení produkce. Úpravou celého pěstebního procesu jednotlivých plodin, tj. od řízkování až po kvalitu zálivky, jsme schopni odstranit choroby, a tím zvýšit produkci minimálně o 10 – 15 % oproti standardním chemickým postřikům. 

Přínosy našeho řešení:

 • schopnost eliminovat choroby vzniklé činností mikroorganismů
 • nemožnost původců chorob získat odolnost proti přípravkům (rezistenci)
 • netoxicita a kladný vliv na ekologii
 • postupný vznik mikrobiální rovnováhy v půdě
 • obnova přirozeného humusu s kvalitním biomem v půdě
 • zvýšená schopnost půdy zadržet vodu  
 • postupná eliminace ztráty půdy v důsledku odplavu
 • zlepšení kvality vod
 • snížení množství používaného hnojiva
 • zvýšení výnosů
 • zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců a obyvatel poblíž plantáží

Všechny výše uvedené technologie vlastní, vyrábí a prodává naše mateřská společnost New Human Solution s.r.o. spolu se svými dceřinnými společnostmi - kontakt:  https://www.newhumansolution.com/cs/pro-investory


Tento text nesmí být kopírován, či jiným způsobem reprodukován, aniž by to provozovatel výslovně povolil. Pokud máte zájem o jakoukoliv formu spolupráce, neváhejte nás kontaktovat.