Základ života: Světlo, voda, vzduch

Zdá se, že My moderní lidé děláme všechno pro to, abychom si zajistili špatné zdraví. Tisíce let před námi lidé chápali rytmus planety. Svaté knihy, jako Bible, nám vyprávějí o obdobích života, času sázení, času pěstování, času sklizně. Naši nejstarší předkové, ať to byli lovci-sběrači nebo zemědělci žijící na jednom místě, chápali, že k životu jsou potřebné tři základní prvky - SVĚTLO, VODA a VZDUCH. Pracovali, když svítilo slunce, spali, když byla tma. Stavěli svá obydlí tak, aby se vyhnuli kouři z vaření a k pití a koupání vyhledávali čistou vodu. 

Žijeme ve světě popírání dřívějšího, ve světě překotně se rozvíjející techniky. Začali jsme věřit, že všechno, co zahrnuje počítače a elektronickou komunikaci, nás určitě přivede k nové, lepší existenci. Ano, ovládáme technologické zázraky schopné změnit den v noc, noc v den, okamžitě nás spojit s nejvzdálenějšími kouty zeměkoule. Proč se tedy cítíme tak hrozně? Odpovědí je, že jednáme negativisticky. Popíráme nejen to, co nám v dřívějších dobách napovídal instinkt, ale ignorujeme i současné vědecké poznatky o žádoucí kvalitě života, kvalitě, o níž bychom ve vlastním zájmu měli usilovat. Proto se jako prvním přirozeným lékem jeví jeden z nejdůležitějších - SVĚTLO.

Slunce je pro naše dobré zdraví stejně důležité jako voda. Proč a jakým způsobem důležité? Jestliže absorbujete příliš málo záření některých vlnových délek, vaše tělo nebude správně přijímat živiny z potravy. Příliš málo světla může mít za následek choroby srdce, mrtvici, únavu, ztrátu vlasů, rakovinu, hyperaktivitu, Alzheimerovu nemoc, osteoporózu nebo oslabení imunitní funkce. Nedostatek světla může být příčinou kratšího a méně hodnotného života. Ptáte se proč? 

Naše těla fungují efektivněji, jsou-li naladěna na cyklus světlo-tma. Jasné světlo funguje jako spínač, který spouští určité chemické procesy v těle. Denní světlo je důležité jako ochrana před nemocemi a prostředek léčení. Denní světlo přispívá k tvorbě melatoninu, což je hormon, který tělo potřebuje ke správnému využití světla. Melatonin se vytváří v trávicím traktu a v epifýze se chová jako spínač pro správnou distribuci živin v těle. Melatonin také působí jako očišťující a zbystřující prostředek pro mozek. Také pomáhá při vytváření alternativních spojení mezi nervovými buňkami. Snad nejdůležitější je vztah mezi melatoninem a stárnutím. Posiluje imunitní systém, redukuje nebo vylučuje nebezpečí vzniku očních zákalů, zachovává bystrou mysl a celkově umožňuje prožívat bohatší a plnější život.     

Dalším velmi cenným "terapeutickým prostředkem" k získání dobrého zdraví je VODA. Vodu potřebujeme k životu, naše tělo ji obsahuje 70 %. Organismus dospělého člověka obsahuje přibližně 72 litrů vody. Pokud vyčerpáme její zásobu a nedoplníme ji během dvou až tří dnů, téměř jistě zemřeme. 

Vody naší země jsou však velmi toxické. Téměř všechna voda musí být speciálně upravená, než ji můžeme bezpečně konzumovat. Mnozí z nás si myslí, že voda z vodovodního řádu je čistá a bezpečná. Údržba vodovodních systémů stojí na předním místě činností hrazených z daní. A mnozí z těch, kdo pracují ve vodohospodářském odvětví jsou velmi pyšní na kvalitu pitné vody, kterou v úpravnách zajišťují několikastupňové čistící procesy. Bohužel s přibývajícím nárůstem konzumního způsobu života a čím dál více chemicky ošetřovaných rostlin, půdy apod.,  jsou vodárny nuceny zvyšovat chemické prostředky do svých úpraven vody, aby zamezili narůstajícímu znečišťování vody, způsobené právě zvýšenou chemizací ve všech oblastech našeho života.  Co tedy pít? 

Na trhu se objevují kvalitní i nekvalitní produkty na úpravu vody. Vždy si zjistěte maximu informací o původních zdrojích těchto produktů - kdo za nimi stojí a jakou vám dávají garanci kvality upravené vody, včetně celkové péče a zajištění servisu i po záruční době. Pokud si vodu nechcete upravovat, kvalitní minerální vody u nás jsou stále dobře dostupné. Dodržujte pitný režim a udržujte si dostatek vnitřní vody v těle, která je nesmírně důležitá pro veškeré metabolické procesy a udržení si zdraví. Snažte se vyvarovat pocitu žízně, to už je velké varování těla, že mu chybí voda...Dnes víme, že se spotřeba vody u člověka zvyšuje s přibývajícím věkem. Denní množství vypité vody je velmi individuální záležitost a neexistuje jednotná norma, kolik je nutné vypít. Každý máme své individuální potřeby a je nutné dobře znát své tělo a jeho reakce. Naslouchejte svému tělu a budete vědět...

Více o vodě a vlivu na lidské tělo si můžete přečíst zde: https://www.newhumanacademy.com/cs/blog/voda-a-jeji-pusobeni-na-lidske-telo

Třetí přírodní lék je VZDUCH. Je již vědecky dokázáno, že zvětšíme - li objem kyslíku vstupujícího do buněk, dojde ke zničení parazitů, bakterií, plísní a nemocné tkáně. Takto okysličené zdravé buňky se velmi snadno revitalizují. Existuje mnoho terapeutických metod okysličující organismus, nicméně pobyt na čerstvém horském nebo mořském vzduchu nic nenahradí... Věnujte denně alespoň 30 minut pobytu na čerstvém vzduchu se zdravým pohybem a uvidíte, jak se budete cítit zdravější, plni elánu a optimismu.   

Na závěr snad jen malá rada - vy nejlépe znáte své tělo a jeho signály. Naslouchejte svému tělu, svým pocitům a určitě objevíte, co způsobuje, že se vaše tělo cítí dobře nebo špatně. Zkoumejte své tělo, poznávejte jej a zjistíte, co má na vás pozitivní účinek a co negativní. A když k této analýze budete přistupovat poctivě, získáte více a více poznatků o svém zdraví než ten nejlepší lékař. 

Zdroj: "10 přírodních způsobů léčení", autor - James F. Balch, M.D. 

Úprava textu: Alena Čermáková - Spoluzakladatelka a ředitelka New Human Academy z.ú.