Voda a její působení na lidské tělo

Voda je nejdůležitější složkou lidského organismu, tvoří více než 95 % všech molekul v těle člověka. Ostatní molekuly, jako jsou bílkoviny, vitamíny, minerály, stopové prvky, tuky apod. jsou v těle zastoupeny necelými 5 %. Většina lidí se zabývá především výše zmíněnými 2 až 5 % a často zapomíná na nejdůležitější a největší část lidského těla – na kvalitu používané a přijímané vody.

Voda je základní stavební látkou celého těla, z metabolického pohledu zajišťuje správnou funkci všech procesů a orgánů v těle, jako např. termoregulační procesy, odvod toxických látek, usnadňuje trávení, celkovou regeneraci organismu atd.

Z pohledu kvantové fyziky je voda základním bio-informačním prvkem celé přírody, zahrnujíce i lidské tělo. Při pohledu na naši planetu Zemi vidíme toto vzájemné propojení velmi výrazně – 2/3 povrchu tvoří oceány, další část vody tvoří řeky, jezera, voda obsažená v půdě, rostlinách, živých organismech apod. My lidé, jsme s přírodou ve vzájemné symbióze, můžeme si tedy dovolit tvrdit, že stav vody v přírodě přímo odpovídá stavu vody v lidském těle. Co vyzáříš, to dostaneš zpět. Co jsme do přírody poslali, to nám vrací.

Jak kvalitní a čistá voda ovlivňuje naše zdraví?

Voda je obsažena ve všech živých buňkách, DNA, kloubním mazivu včetně chrupavek, je potřebná ke správné činnosti všech orgánů v těle. Je také nezbytná pro správné fungování metabolismu, včetně vyloučení zplodin látkové přeměny. Zastupuje nedílnou součást procesu při trávení potravy, tvoří sliny, enzymy, i žluč, pomáhá při rozkladu a vstřebání živin do krve, aby se mohly dostat až do buněk. Navíc slouží k regulaci tělesné teploty. Pro lidský organismus je zkrátka kvalitní voda naprosto nezbytná. 

Pitný režim je pro lidské zdraví důležitý, ale množství vypité vody tvoří pouze část přijatého celkového objemu vody za den.

Mytí a sprchování tvoří podstatnou část příjmu vody, která se vstřebává pokožkou do těla. Je tudíž nanejvýš nutné, uvědomit si fakt, že více než 70 % všech látek obsažených ve vodě, se dostává touto cestou přímo do krevního oběhu, následně do všech orgánů v těle. Při dalších činnostech, kromě již zmíněných, používáme vodu k vaření, mytí nádobí, praní, zalévání zahrádky apod. Zalévání plodin kvalitní a čistou vodou, které konzumujeme, bychom také měli věnovat nemalou pozornost. Voda, obsažená v rostlinách a půdě ovlivňuje kvalitu potraviny v celém potravinovém řetězci. Důvodů, proč zvýšit pozornost na kvalitu vody, kterou si do těla pustíme, je velmi mnoho...

Jak se projeví příznaky nedostatku vody v těle?

Na prvním místě je to žízeň, která je varující známkou dehydratace organismu. Dále je to únava, protože bez dostatečného množství vody v těle neprobíhají správně žádné metabolické procesy, tudíž tělo vynakládá několika násobně větší energii na jeho fungování. Velmi viditelném příznakem jsou otoky končetin, kdy tělo reaguje nedostatkem vody tím, že se ji snaží zadržovat. Pokud otéká část končetin, je potřeba zvýšit vodu a sůl. Sůl je nezbytná pro odvádění toxinů a odpadu z těla. Pokud otéká celé tělo, je nutné naopak sůl snížit. Bolesti hlavy, migrény, točení hlavy i závratě jsou velmi častým příznakem nedostatku vody, stačí zvýšit příjem vody a bolest jakoby "zázrakem" odezní. Velmi častý příznakem nedostatku vody je tmavá moč, která dává svému "majiteli" jasně najevo, že se svou vodou velmi špatně hospodaří. Pokud je v těle dostatek vody, moč má světle žlutou až průhlednou barvu. Málokdo také ví, že nedostatek vody v těle ovlivňuje množství svalové hmoty, protože voda je ve svalech zastoupena až 74% celkového složení. Málo vody v těle se odráží také na stavu pleti i vlasů. Krémy na pokožku je nutné nahradit kvalitním pitným režimem a pravidelným oplachováním studenou vodou, podobně je to i vlasů...A tak bychom mohli pokračovat dále.  

Jaké ideální množství vody potřebujeme ke zdraví?

Existuje spousta vědeckých i lékařských studií, které se týkají množství vypité vody za den. Z  vlastních zkušeností, i z mnohaleté praxe s klienty víme, že odpověď je velmi individuální a nelze ji brát jako "obecné dogma". Každý člověk je individuální a je potřeba naslouchat svému tělu i jeho potřebám. Kvalitně jíst a pít je pro mnoho lidí velkým oříškem, a kolikrát se to teprve začínají učit až když je tělo zastaví "ne-mocí". Věnujme svému tělu alespoň takovou péči, jakou věnujeme svým autům, domům, zvířecím mazlíčkům, protože ono je to jediné, co tady na Zemi opravdu vlastníme... A vždy mějme v úvaze, že: 

„Voda ovlivňuje celý náš život a je jen na nás, jakou kvalitu vody - základ našeho života si zvolíme."


Autor: Alena Čermáková - Spoluzakladatelka a ředitelka New Human Academy z.ú.