Spojení s vnitřní moudrostí.

Současný zrychlený vývoj a změny energií na celé Planetě Zemi, vedou u většiny lidí k vnitřnímu chaosu, zmatku, obrovskému strachu a stresu. Jak se tomu bránit? Co udělat, abychom našli vnitřní klid a rovnováhu? Odpověď je jednoduchá! ZASTAVIT SE, ZTIŠIT SE A NASLOUCHAT…

Naše vnitřní vedení nás vede k našemu vyššímu dobru. Jednou z výzev je naučit se rozlišovat mezi vnitřním vedením a povrchními přáními či myšlenkami vycházejícími ze strachu. Cítíme-li, že to, co chceme, nám přinese radost a potěšení, pak to bude pravděpodobně v souladu s vnitřním vedením. Naše duše k nám promlouvá skrze pocity a myšlenky. Čím více si je uvědomujeme, tím snadněji je slyšíme a rozvíjíme si tím své vnitřní vedení. Například, děláte nějakou činnost a nejednou z ničeho nic Vás napadne, abyste zavolali příteli, kterého jste několik let neviděli… Když nasloucháte těmto "náhlým vnuknutím", zjistíte, že třeba tento přítel má pro Vás nějakou důležitou zprávu, na kterou již dlouho čekáte, a která Vám pomůže vyřešit vleklou nepříjemnou životní situaci.

Následujme své pocity a vnitřní sdělení, abychom mohli snadno manifestovat ve hmotě. Během dne pozorujme a často se ptejme: "Dělám opravdu to, co chci? Je to nejlehčí a nejradostnější činnost, anebo se do ní nutím, protože si myslím, že bych to měl/a dělat? " Věřte, že pocity radosti, potěšení a lásky k sobě samým nás vždycky povedou k našemu vyššímu dobru.

Vnitřní vedení má různé formy. Jednou z nich jsou negativní pocity nebo dokonce varování před tím, k čemu se chystáme. Další forma nabízí určité vhledy k budoucnosti, jiná nám pomáhají být na pravém místě v pravý čas a se správnými lidmi, apod. Varující vnitřní vedení přichází obvykle prostřednictvím našich emocí, např. děláme nějakou činnost a cítíme tlak v oblasti žaludku, cítíme, že je "něco" špatně, ale nedokážeme se zorientovat, co to přesně je… To nejdůležitější je zastavit se, trávit dost času v klidu a pozorovat sami sebe. Vnitřní vedení, týkajících se našich budoucích cest a směrů většinou slyšíme tehdy, když se ztišíme a zklidníme. Takové vedení se může projevit prostřednictvím náhlé myšlenky, pocitu, představy o tom, co bychom opravdu chtěli dělat. Pokaždé když se zklidníme, tento pocit, myšlenka v nás roste a rozvíjí se. Důležité také je, že pokud dostaneme nápad, neanalyzujme ho příliš a následujme. Otázky typu: "Zajistí mi tento nápad lepší život, přinese mi zisk, má to cenu, co se stane když…", nám pouze blokují nové možnosti a výhledy na lepší život. Prostě jednoduše: Věřme a konejme. Vše se děje správně! Važme si sami sebe a věřme si ve všem, co děláme, potom nemůžeme udělat chybu . 

Cvičení na spojení se s vnitřní moudrostí, vnitřním vedením - Vyšším Já:

Najděte si klidné místo, kde jste v tichu a samotě, pusťte si relaxační hudbu, zavřete si oči.  Představte si, že stojíte na začátku mostu, který je nekonečný, bez konce. Jen chvíli pozorujte. Požádejte svou vnitřní moudrost, své Vyšší Já, aby se Vám zjevilo, ukázalo a jen chvíli pozorujte. Zkuste se se svým Vyšším Já propojit v jeden celek a jen pozorujte, jakou formou se celé spojení odehrává. Dejte si tolik času, kolik potřebujete. Pokud to půjde, ptejte se svého Vyššího Já na témata, která potřebujete vyřešit…a jen čekejte na odpověď. Může se stát, že někdy odpovědi nepřijdou hned, protože Vás Vyšší Já chrání (máte ještě něco prožít, pochopit, udělat…). Buďte trpěliví a pravidelně se s Vyšším Já propojujte. Věřte, že odpovědi vždy přichází v pravý čas, i když to z pozemského pohledu může trvat "dlouho"… Jakmile se Vám podaří propojit s Vyšším Já v jeden celek, nebudete potřebovat žádné meditace ani externí poradce a budete vždy vědět, co, kdy a jak máte udělat, protože vnitřní moudrost / Vyšší Já je všudypřítomné a nesmrtelné… Prostě jednoduše, začnete věřit sami sobě a své vnitřní moudrosti…

Přeji Vám nádherné zážitky při spojení se sami se sebou a důvěře ve svou vlastní moudrost.  


Autor: Alena Čermáková - Spoluzakladatelka a ředitelka New Human Academy z.ú.