O nás

Jsme tým nadšenců, kterým není jedno jaká je kvalita vody a půdy na planetě Zemi. Za tímto účelem jsme založili New Human Academy z.ú. - nevládní neziskový ústav, jehož účelem je poskytovat hospodářsky nebo společensky užitečné aktivity, majících za cíl zlepšování životního prostředí, zejména pak uzdravování vody a půdy s využitím netoxických technologií, a s tím související výzkumná, testovací, výrobní, provozní, vzdělávací, publikační, osvětová, poradenská a konzultační činnost.

Zabýváme se především

  • Aktivitami související se zlepšováním životního prostředí – uzdravování vody a půdy. 
  • Prováděním testování, měření, analýzy a kontroly ekologických technologií. 
  • Pořádáním vzdělávacích aktivit, konferencí, kurzů, školení a festivalů. 
  • Poskytováním informačních služeb a publikační činnosti. 
  • Podporou při propojení výzkumné činnosti, konzultačních aktivit a výuky na všech typech škol a mimoškolních vzdělávacích zařízení.


Testované, schválené a certifikované technologie implementujeme do praxe prostřednictvím mateřské firmy https://www.newhumansolution.com/cs/