O Vodě na Healing Festivalu 2022


Jsme velice potěšeni být hlavním partnerem Healing Festivalu 2022, a stát se tak součástí velké skupiny lidí, kteří svým rozvojem přispívají k transformaci nejen sebe, ale i celé Matky Země. Jsme česká rodinná firma New Human Solution s.r.o. a naší misí je pomáhat uzdravovat vodu, půdu i lidi prostřednictvím technologií pana Zdeňka Čermáka (vynálezce jednotky STABFOR ® , spoluzakladatel a jednatel mateřské firmy New Human Solution s.r.o.). Na dlouholetou cestu vědeckých i nevědeckých výzkumů vody a jejího významu při uzdravování rostlinstva, půdy i lidí, přivedla Zdeňka nevyléčitelná nemoc a zážitky z klinických smrtí. O těchto, i dalších zkušenostech bude hovořit v rámci festivalu na své přednášce pod názvem „Voda, klíč ke zdraví“.
Celý náš tým si uvědomuje, jak je zdravá voda důležitá nejen v každodenním životě, ale z vlastních zkušeností víme, že její význam mnohonásobně roste a zvýrazní účinky v průběhu osobní transformace, kdy zrychluje celý uzdravovací proces. Voda je nejdůležitější složkou lidského organismu, tvoří více než 96 % všech molekul v těle člověka. Ostatní molekuly, jako jsou bílkoviny, vitamíny, minerály, stopové prvky, tuky apod. jsou v těle zastoupeny necelými 4 % molekul. Většina lidí se zabývá především výše zmíněnými až 4 % a často zapomíná na nejdůležitější a největší část lidského těla – na kvalitu používané a přijímané vody. Mytí a sprchování tvoří podstatnou část příjmu vody, která se vstřebává pokožkou do těla. Je tudíž nanejvýš nutné, uvědomit si fakt, že až 70 % všech látek obsažených ve vodě, se dostává touto cestou přímo do krevního oběhu, a následně do všech orgánů v těle. Voda je největším bohatstvím našeho těla, neboť bez vody bychom nebyli...Voda má paměť a vnímá každou naši myšlenku. Prostřednictvím vody kódujeme – uzdravujeme své buňky.
Speciálně upravená voda technologií STABFOR ® částečně vytváří "Zázračnou EZ vodu (H3O2 ) a volný vodík" (strukturovaná - živá voda).  EZ voda se v přírodě nachází ve všech živých organismech. Lidské tělo obsahuje v naprosté většině EZ vodu – více než 65 % z celkového množství vody. Je vědecky dokázáno, že EZ voda má v biologických systémech vysokou energii – je to základní energie životních sil, má zvláštní schopnost přitahovat, absorbovat, držet i předávat energii a speciální schopnost uzdravovat. Více se o této vodě dozvíte na Zdeňkově přednášce „Voda, klíč ke zdraví“.
Dlouho jsme přemýšleli, jak zprostředkovat „Zázraky s vodou“, které denně prožíváme, většímu množství lidí. A náš záměr byl vyslyšen… Je nám ctí zajišťovat účastníkům během celého Healing Festivalu uzdravenou vodu. Ze všech kohoutků vám poteče "uzdravená - zázračná voda“, do které se zamilujete. Zprostředkujeme vám umění - zázraky vody, jak s ní pracovat, jak ji používat a jak jí "být". Spolu s vodou umocníte svůj transformační proces, posílíte svou sílu, zdraví a vnitřní harmonii. Voda je informační médium…To, co do vody během festivalu svými myšlenkami, terapiemi, rituály vložíte, to se několikanásobně rychleji rozšíří do prostoru, který vytvoříte a kterým se stanete…Stáváte se uzdravenou – vědomou vodou…
Přejeme vám radostné, uzdravující zážitky a těšíme se na vás.
Tým celé skupiny New Human Solution s.r.o.

Zdroj: Magazín Healing  Festival 2022