Práce je radost, ne povinnost

Už zase PONDĚLÍ! Jak já tu práci nesnáším…! Nejraději bych seděl/a někde na pláži a počítal/a penízky na účtu… Já bych nejraději dělal/a tohle…a tamto…, ale nemohu si to dovolit…mám hypotéku, splácím půjčky, potřebuji živit rodinu…"

Podobné a jiné úvahy má spousta lidí. To věčné zaklínadlo "kdybych" vládne světem a lidé si neuvědomují, že je to největší myšlenkový blok, který si vědomě nebo nevědomě vtloukají do hlavy, posléze do buněk a diví se, že se jim nedaří plnit to, co si přejí. Lidé hledají spíše výmluvy, proč to nejde, než aby hledali cesty "JAK" dělat vysněnou práci, která je radostí, a ne povinností pro zaplacení účtů.          

Připravili jsme pro Vás inspiraci z našich zkušeností - profesních koučinků "Jak dělat práci, která mě baví a naplňuje". Celý rozvojový proces se skládá z několika fází, kterými je nezbytné projít, abyste se dopracovali k uspokojivému výsledku, na jehož konci je Vaše životní práce a radost z ní. Níže malá ukázka:

V první fázi objevujte / zkoumáte, co je Vaší životní prací (v mnoha případech jsme se "prokousali až k životnímu poslání") :

  • Pozorujte, jakou činnost ve svém životě děláte rádi. Co Vás nejvíce baví a naplňuje - neklaďte si překážky, vypište si vše, co Vás uspokojuje.
  •  Největší chybou je, dívat se kolem sebe a ptát se "Co mohu udělat pro svět a druhé?"
  • To, co funguje, je změna pohledu z vnějšku dovnitř - do svého nitra, a ptát se sám/a sebe "Co mě přitahuje? Co dělám s láskou a nadšením? Jaké kvality - schopnosti si svou prací chci rozvíjet - získat?"      
  • Jakmile jste si uvědomili, jaké schopnosti chcete rozvíjet - používat, věnujte čas a energii na zkoumání svých snů. Vaše sny fungují jako "mentální návod - plán" podle kterého Vám vnitřní moudrost - intuice - Vyšší JÁ ukazuje Vaši životní, pracovní i osobní cestu.    

V druhé fázi si zkoumáte své strachy, proč neděláte to, co Vás baví a naplňuje:

  • Pochopení a objevení strachů a pochybností: "Proč nemohu dělat to, co mne baví?" "Co mi brání v následování mé životní práce?"
  • "Co mám udělat pro odstranění strachů a pochybností, které mně svazují?"
  •  Odstranění těchto strachů a pochybností.

Ve třetí fázi se učíte naslouchat vnitřnímu vedení a věřit sám/a sobě.

  • Jedna z cest, jak naslouchat svému vnitřnímu vedení, je ohlédnutí se zpět za svými úspěchy a prozkoumat své pocity, myšlenky v té době.
  • Následuje "umění rozeznat, co mi našeptává srdce a co neuspokojené ego." Jak to poznám a rozliším (mimochodem - velmi častá otázka, kterou slyšíme)?  

V následujících fázích změníte Vaše myšlenkové vzorce, které Vám brání dělat životní práci a prožívat u toho radost a naplnění. Zaměříte se na vytváření hojnosti a tvoření úspěchů, které vedou k adekvátní finanční odměně, učíte se vědomému tvoření a proudění peněz.  

To, co Vám do života přitáhne Vaši životní práci a hojnost je vědomé soustředění se na to, co milujete a co chcete. To, co Vás od životní práce a hojnosti vzdálí, je soustředění se pouze na to, co nechcete.  

Chcete-li ukončit starou etapu života "dělám práci, protože musím" a vstoupit do nové životní etapy "dělám práci pro radost a naplnění", jsme připraveni poskytnout Vám naše zkušenosti a inspirace. 

Svět má neskutečné množství různorodých, barevných možností... Najděte si své pravé místo a vítejte mezi lidmi, kteří žijí - dělají svou životní práci a tvoří v radosti, hojnosti a lásce.  

Autor: Alena Čermáková - Spoluzakladatelka a ředitelka New Human Academy z.ú.