Jak zvládnout životní změnu.

Změna je proudem života. Tam, kde je stagnace, není život. Většina lidí vnímá změnu jako "ohrožení" stávajícího, zdánlivě pohodlného - jistého způsobu života. Velká skupina lidí ví, že změna v jejich životě je nezbytná, ale neví jak ji zvládnout. Pro vás všechny, kteří chcete uskutečnit v životě změnu, je zde malá inspirace, vycházející z vlastní zkušenosti i poradenské praxe, JAK na to. 

Sestavili jsme pro Vás jednoduchý návod, obsahující čtyři hlavní kroky: 

1. UVĚDOMĚNÍ si změny:

 • Udělejte si volno a buďte v tichu. Naslouchejte vnitřnímu hlasu, co Vám radí.
 • Vypište se ze svých strachů na papír: "Proč se bojím změny?" "Co nejhoršího se mi může stát?" Následně papír se strachy spalte - oheň je silná očistná energie, která Vám pomůže se těchto strachů zbavit.
 • Po té, co jste své strachy spálil/a, napište si na papír s novou energií: "Co nejlepšího má život pro mě připravené?" "Co pozitivního mi změna přinese do života?" Tvořte neomezeně, nedovolte vnitřnímu kritikovi, aby Vás zastavil. Pokud přijdou pochybnosti typu "to přece nemůže být pravda…tohle si nezasloužím…tohle je fakt pro mě připravené…"apod., poděkujte těmto pochybnostem a nenechejte se jimi ovládnout.

 2. ROZHODNUTÍ změnu provést:

 • Jakmile si změnu uvědomíme, je to první důležitý krok, ale k uskutečnění nestačí. Mnoho lidí čte spoustu knížek, chodí na různé semináře, kurzy, ale vnitřně nejsou stále rozhodnuti přesvědčeni, že jim změna pomůže k lepšímu… A tak se vymlouvají, odkládají, hledají důvody, PROČ to nejde a setrvávají na "mrtvém bodě".  Absolutně nezbytný krok, který vede k uskutečnění změny je vnitřní 100% ROZHODNUTÍ "jdu do toho"!  
 • Zbavte se lpění na starém, nepotřebném - partnerské vztahy, vztahy v rodině, majetku, penězích, nejistoty ze ztráty zaměstnání apod… Před několika lety jsem dala výpověď z lukrativního zaměstnání, bez vidiny budoucích finančních příjmů, a odjela bez zpáteční letenky na ostrov, kde jsem zažila jedno z nejkrásnějších, nejplodnějších období mého života. Po návratu jsem našla pravou lásku - partnera duše a nastoupila novou osobní i profesní cestu. Věděla jsem, že kdybych to neudělala, "umřela bych zaživa"…
 • Věřte, že Vám změna přinese lepší, zdravější, bohatší a harmoničtější život! Ovládněte svou mysl a vědomě kontrolujte své myšlenky. Uvědomte si, že Vesmír neumí rozlišovat mezi "NE a "ANO" - např. "Nechci už žárlivého partnera" - Vesmír to uchopí jako "Chci žárlivého partnera". Co funguje, je např. "Svůj život prožívám v láskyplném a bohatém partnerském vztahu".

3.  AKCE - Uskutečnění změny:

Jak se říká "Bůh hýbe horami, ale my musíme vzít lopatu a vykonat svůj díl práce, neboli bez práce nejsou koláče." Aby se změna mohla realizovat, musíme podniknout patřičné kroky.     

 • Připravte si v hlavě nebo si zapište na papír plán - co uděláte dnes, zítra, pozítří atd.
 • Udělejte pohyb vpřed, i kdyby to zezačátku měl být nepatrný čin, změníte mrtvou energii na živou. Tím dáváte Vesmíru jasný povel "GO, jsem připravený/á změnu uskutečnit."   

4. TRPĚLIVOST - Nechte věci ať se dějí:

 • Jakmile jste podnikli všechny potřebné kroky ke změně, pusťte to, a nechte Vesmír ať pracuje za Vás. Velmi důležitá je trpělivost, protože čím větší změna je, tím musí vše zapadnout do souladu s plánem Vaší duše i duší všech zúčastněných…a to někdy trvá déle než bychom si přáli.
 • Uvolněte své tělo, mysl a neustále věřte v ten nejlepší možný výsledek pro všechny zúčastněné strany.
 • V momentě, kdy přestaneme věci řídit, přestaneme usilovat o konkrétní výsledek, nebo snažit se chod události uspěchat, kontrolovat, začnou se nám dít zázraky, o kterých jsme ani nesnili… Samotná cesta je CÍL, užijte si ji naplno a těšte se z nových zážitků a poznání!   

A na závěr jedno doporučení:

Vyjádřete VDĚČNOST za všechny změny, které jste podnikli a zvládli. Dostali jste nová poznání, zkušenosti, které se nikde nenaučíte ani nedozvíte. Je to DAR, který jste si dali a na který můžete být právem hrdí.   

Přeji krásné a pohodové proplutí změnami, které vedou k novým sebepoznáním, lepšímu a kvalitnějšímu životu.   


Autor: Alena Čermáková - Spoluzakladatelka a ředitelka New Human Academy z.ú.