Jak se projevuje chronická dehydratace?

Funkce vody v těle všech živočišných druhů, včetně lidí, se od dob nejranějšího vzniku života ve vodě nijak nezměnila. I nyní, když jsou lidé vystaveni stresu či situacím, které mohou být vnímány jako stresové, fyziologické vyjádření takového stresu v sobě odráží proces regulace vody. Princip hospodaření v těle s vodou je stejný jako ten ve společnosti. Zcela zde převládá zákon nabídky a poptávky. Vyskytne-li se relativní nedostatek potřebné látky, tržnímu prostředí těla zcela vládne tvrdou rukou nekompromisní přídělový systém.

Když dojde k dehydrataci lidského těla, tělo přerozděluje a reguluje množství dostupné vody. Dostupná voda v těle je přidělována a využívána tam, kde je nejvíce potřebná. 

U rozvíjející se chronické dehydratace probíhá odstavení funkcí závislých na vodě do určité míry v tichosti, neboť tělo má k dispozici rezervy pro přežití... S postupem času a prohlubující se dehydrataci těla však dochází k překročení hranice, kdy systém již není schopen zatěžovat povinnostmi tu či onu tělesnou funkci. V závislosti na druhu poptávky začínají orgán či orgány vysílat specifické signály, že trpí nedostatečnou zásobou vody. 

Představte si šťavnatou švestku utrženou ze stromu, kterou necháte ležet na slunci - změní se ve švestkovou křížalu. Dehydratace zapříčiní seschnutí dužiny a svraštění slupky, což jsou typické znaky usychajícího ovoce. Ztráta vody způsobí změnu vnitřních a vnějších struktur živých organismů, ať se jedná o dehydrataci ovoce nebo člověka. 

V oblasti, kde se dehydratace nejvíce rozšířila, se buňky začnou svrašťovat a dochází ke změně jejich vnitřních funkcí. Nedostatek vody v jakékoli oblasti odrážejí různé signály, které poukazují na výskyt dehydratace, a v těle jsou indikátory jeho lokální či celkové žízně. 

ROZPOZNÁNÍ DEHYDRATACE: 

 • Jaké jsou běžné ukazatele dehydratace? 
 • Co se děje v těle, když nepijeme dost vody? 
 • Co znamená "dost" vody?

Existují tři různé skupiny pocitů, které signalizují lokální nebo celkovou žízeň. U většiny těchto stádií lze aktuální symptomy zvrátit, aniž by došlo k velkému poškození. 

1. Celkově vnímané "pocity"

Patří k nim pocit únavy, návaly horka, pocit podrážděnosti, úzkosti, sklíčenost, deprese, poruchy spánku, otupělost apod. 

2. Programy regulace tekutin

Druhou skupinou zdravotních potíží, které fungují jako ukazatele dehydratace, jsou tělesné programy regulace tekutin a zdrojů. Existuje pět výrazně odlišných obtíží, které ukazují na stav dehydratace a na operativní přídělové procesy, které lze snadno korigovat. K těmto zdravotním potížím se řadí: 

 • Astma
 • Alergie
 • Hypertenze
 • Zácpa
 • Diabetes typu II
 • Autoimunitní onemocnění

3. Drastičtější nouzové indikátory lokální dehydratace

Podle místa, kde se hromadí kyseliny uvnitř buněk, jsou následující typy bolesti první ukazatele potenciálního genetického poškození, jehož příčinou je chronická dehydratace lidského těla:  

 • Pálení žáhy
 • Bolesti spojené s poruchami trávení
 • Bolest v křížové oblasti zad
 • Revmatické bolesti kloubů
 • Migrény
 • Bolesti spojené se zánětem tlustého střeva
 • Bulimie
 • Těhotenská ranní nevolnost

Z výše uvedeného je patrně, že voda je hlavním zdroje energie v těle. Dokonce ani jídlo považované za kvalitní zdroj energie nemá pro tělo žádnou hodnotu, dokud není hydrolyzováno vodou a v rámci tohoto procesu obohaceno energií. 

Kolik vody a jak často?

Každý člověk je individuální a potřebné množství vody musí každý sám za sebe pozorovat a naslouchat svému tělu. Nejdůležitější pravidlo však zní - co nejvíce tekutin ráno před snídani - alespoň 1 litr, kdy se po noci čistí tělo a doplňuje se voda, kterou jsme v noci vypotili, vydýchali apod. Vodu byste měli pít hlavně před jídlem - cca 15 - 30 minut, aby se připravil trávicí trakt. Po jídle alespoň 1 hodinu nepít, aby se vám dobře vstřebali živiny z jídla do těla a nebyli jste unavení. Pokud máte žízeň během jídla, máte málo vody v těle a je potřeba zvýšit vodu před jídlem. Pamatujte, že čistou vodu nenahradí žádné čaje ani bylinné nápoje... 

Samozřejmě, že i zde platí pravidlo, že čím kvalitnější vodu pijeme, tím kvalitnější život žijeme... (o kvalitní vodě se můžete dozvědět více na https://www.stabfor.com/cs/). 


Autorka: Alena Čermáková - Spoluzakladatelka a ředitelka New Human Academy z.ú.     

Zdroj: "Voda zdravá, léčivá, životodárná" (F. Batmanghelidj)