Voda klíč ke zdraví - video přednáška

Poskytujeme vám záznam z přednášky Zdeňka Čermáka na Festivalu Pohyby vody 2022:

https://vimeo.com/688986043/11aaece0f5