Energie vděčnosti.

Jste vyčerpaní, či u konce sil? Žijete ve vztahu, který Vás vyčerpává? Máte práci, která Vás nebaví? 

 VYJÁDŘETE VDĚČNOST!

Proč a co je smyslem vděčnosti? Děkování a vděčnost mají své nejhlubší důvody. Všimněte si, jak se cítíte ve společnosti lidí, kteří Vám vždy pěkně poděkují, váží si Vás a dovedou ocenit jedinečnost, kterou ostatním nabízíte. Určitě Vás to zahřeje na srdci a takovým lidem rádi znovu pomůžete. To samé se děje i na energetické úrovni v celém vesmíru. Kdykoli se zastavíte a poděkujete  vesmíru za hojnost, kterou máte, vesmír pošle ještě více. Děkováním si otevíráte své srdce a vyzařováním lásky léčíte i fyzické tělo. Vytváříte tak energetické pole, které do Vašeho života přitahuje více lásky a dobra.

Vyjadřovat vděčnost a díky lze několika způsoby. Můžete se vyjádřit prostřednictvím myšlenek, slovy nebo písmem. Nejsilnější energii má vyslovená myšlenka spojená s emocionálním prožitkem - upřímným citem. Když v emocionální rovině vnímáte hlubokou vděčnost, nastavujete si tímto zklidňující účinek na Vaše emocionální tělo a zvyšujete si energetickou vibraci. Ocenění a chvála jsou otevřené brány do srdce. Vděčnost Vás pozvedá nad rozum a úsudek. Spousta z nás je spoutána sebedestruktivními myšlenkami. Pokud však za něco poděkujete, odstoupíte od hodnocení co je dobré, co je špatné, dovolíte si tak spojení nejvzácnější, spojení se svým srdcem. Když Vaše hlava umlčí své pochyby, starosti a skeptické myšlenky, ucítíte nový nádech životodárné energie a důvěry. Kdykoli si uvědomíte, že jste ustaraní, rozrušení, nebo cítíte vnitřní neklid, odstupte od těchto pocitů, zastavte mysl a poděkujte za to dobré, co v životě máte. Zpočátku to chce cvik, trénink a vůli. Vůlí můžete nasměrovat svou energii - myšlenky tam, kam chcete, aby jste se cítili lépe. Místo sebedestrukce (sebedestrukcí je myšleno i to, pokud jiného člověka soudíte, hodnotíte nebo kritizujete), můžete okamžitě přesměrovat svou energii na vděčnost k sobě, vlastní ocenění a chválu.

 

Inspirace "Jak vyjádřit energii vděčnosti": 

Natočila jsem pro Vás video (beze slov i hudby) - západ slunce v nádherné, přírodní krajině českých hor. Na okamžik se ztište, zastavte a prociťte lásku ve svém srdci. Během celého videa vyjadřujte vděčnost, nahlas nebo jen v myšlenkách, za hojnost všeho, co máte, kdo jste, s kým jste, kde jste, co se Vám děje apod... Představujte si sebe sama, jak dáváte vděčnost během dne najevo, jak děkujete vesmíru, ostatním lidem za všechno, nač si dokážete vzpomenout. Zvláštní pozornost věnujte svým tzv. "nepřátelům", ti Vám speciálně pomáhají stát se lepším JÁ. Jakmile procítíte vděčnost a pošlete lidem i vesmíru svůj DÍK, věřte, že se Vám dobro několikanásobně vrátí zpět.    

Na závěr, po skončení videa, si můžete říct:

"Ve svém životě se zaměřuji na dobro a lásku v sobě i v druhých lidech, a tím pozvedám svou mentální, fyzickou, duchovní i emocionální úroveň bytí".  Toto cvičení můžete opakovat stále dokola. Vděčnosti není nikdy dostNevinný.  

 

 

                                                                            

 

 

Alena Čermáková

Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem s uvedením zdroje www.newhumanacademy.com.